Palliatieve sedatie

De palliatieve sedatie betekenis is het verminderen van het bewustzijn in de laatste levensfase. Een arts geeft u medicijnen, vaak Midazolam, waardoor u slaperig wordt. Palliatieve sedatie wordt toegepast om de klachten zoals pijn of benauwdheid aan het einde van uw leven te verlagen met als doel om de patiënt zo min mogelijk te laten lijden.

Wat is palliatieve sedatie?

Bij palliatieve sedatie geeft uw arts u medicijnen om slaperigheid op te wekken, doorgaans gebeurt dit met de sedatie medicatie Midazolam via een infuus of prik. Een palliatieve sedatie is mogelijk wanneer u zich aan het einde van uw leven bevindt en bijvoorbeeld:

 • Angstig en onrustig bent
 • Veel pijn hebt
 • Erg benauwd bent

In veel gevallen is het niet meer mogelijk om deze klachten te verminderen met andere medicijnen. Door de Midazolam gaat u slapen en worden klachten minder tot niet meer ervaren.

Palliatieve sedatie natuurlijke dood

U overlijdt niet door de palliatieve sedatie maar door de ziekte die u heeft. Het is een natuurlijk overlijden waarbij geen klachten zijn ervaren zoals benauwdheid of ernstige pijn.

Lees ook: uitvaartverzekering afsluiten bij ziekte

Wat is sederen?

Sederen is een vorm van anesthesie waarbij opzettelijk het bewustzijn van de patiënt wordt verlaagd. Dit gebeurt met behulp van een slaapmiddel, ook wel sedativum genoemd. Naast Midazolam wordt er voor sederen ook Propofol gebruikt. Het gevolg van sederen is een diepe slaap, maar minder diep dan tijdens een narcose.

Sedatie medicatie

Sedatie medicatie wordt gebruikt door een arts of gekwalificeerd en bevoegd verpleegkundige om iemand slapende te houden. Palliatieve sedatie is een medische behandeling en geen vorm van euthanasie. 

De sedatie medicatie wordt dan ook niet toegediend met als doel het overlijden van de patiënt, eerder sterven door deze medische behandeling is niet de bedoeling.

De palliatieve sedatie middelen, maatregelen en protocollen zijn in het leven geroepen om het lijden van een stervend persoon draaglijk te maken. 

Palliatieve sedatie: hoe lang tot overlijden?

Gemiddeld duurt het een tot drie dagen voor de patiënt overlijdt. Uit de praktijk kunnen we stellen een zo kort mogelijke periode van sedatie het beste is voor de patiënt en de nabestaanden. Met name wanneer deze thuis wordt uitgevoerd. Na overlijden wordt een overlijdensakte opgemaakt met als oorzaak een natuurlijke dood.

Hoe lang duurt palliatieve sedatie?

Palliatieve sedatie duur wordt voor maximaal twee weken toegepast maar kan verschillen door de situatie van de patiënt. Het is nooit met 100% zekerheid vast te stellen wanneer iemand overlijdt. Desalniettemin is een deskundig arts in staat om te voorzien van een goede inschatting.

In de meeste gevallen duurt het vanaf de start van de medische behandeling een tot drie dagen voordat de patiënt het leven laat. Hoe langer het duurt, hoe minder positief de nabestaanden zijn over deze medische behandeling.

Kan ik wakker worden tijdens palliatieve sedatie?

In sommige gevallen lijken patiënten wakker te worden uit een diepe continue sedatie. Dit lijkt door beweging of trekkingen met het gezicht, echter betekent vaak niet dat de patiënt nog wakker wordt. In een paar kleine gevallen komt het voor of is het voorgekomen dat een patiënt toch wakker wordt met een oncomfortabel gevoel. In deze situatie wordt andere of een combinatie van sedatie medicatie toegepast.

Wanneer wordt palliatieve sedatie toegepast?

Palliatieve sedatie is door uzelf als patiënt aan te vragen maar het is ook mogelijk dat dit wordt gedaan door naaste familieleden of zorgverleners. Wanneer deze medische behandeling wordt toegepast is altijd op medische gronden beslist, een patiënt moet namelijk wel in aanmerking komen.

Naast een aantal voorwaarden is de deskundigheid van een arts essentieel. Is de patiënt wilsonbekwaam verklaard? Dan wordt de aanvraag besproken met de aangestelde vertegenwoordiger van de patiënt. Wie dit is, is vastgelegd is de wilsbeschikking. Zorg dat u deze heeft overhandigt aan een huisarts of familielid. In het geval van een uitvaartverzekering helpt een begrafenisondernemer hiermee.

Bij de volgende klachten in de laatste levensfase kan worden nagedacht over deze medische behandeling:

 • Benauwdheid en ernstige pijn en vermoeidheid
 • Boosheid, verdriet, angst, somberheid en onmacht
 • Verminderde eetlust, diarree, verstopping of misselijkheid
 • Vocht in de buik, jeuk en de hik

Palliatieve sedatie protocol

Het palliatieve sedatie protocol stelt dat deze medische behandeling niet zomaar is toegestaan. Er dient aan een aantal palliatieve sedatie voorwaarden voldaan te worden zoals bijvoorbeeld de voorwaarde dat een patiënt lijdt aan één of meerdere onbehandelbare ziekten of symptomen.

Daarnaast dient een deskundig arts een levensverwachting van niet langer dan twee weken vast te stellen. De arts zal in overleg treden met de patiënt, familie en andere zorgverleners over de te nemen beslissing.

Het precieze palliatieve sedatie protocol is terug te vinden in een overzichtelijk bestand opgesteld door de Artsenorganisatie KNMG. Hier kunt u precies terugvinden wanneer deze medische behandeling is toegestaan.

Richtlijn palliatieve sedatie

Op de website van Pallialine vindt u de richtlijn palliatieve sedatie, in deze richtlijn staat de betekenis voor deze medische behandeling als volgt genoteerd: ‘Het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase’.

U kunt deze medische behandeling ook tegenkomen onder de volgende benamingen:

 • Terminale sedatie
 • Diepe sedatie
 • Palliatieve sedatie in de terminale fase

Verschil euthanasie en palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie is niet hetzelfde als euthanasie. Deze medische behandeling verlaagt namelijk het bewustzijn, in tegenstelling tot euthanasie die het leven beëindigt. Het is ook geen ‘passieve euthanasie’, euthanasie eindigt altijd actief het leven.

Nadelen palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie is een effectieve medische behandeling voor patiënten in een ondraagbare laatste levensfase. Helaas worden er ook nadelen ervaren:

 • De communicatie wordt erg moeizaam en is mondeling meestal niet meer mogelijk waardoor het afscheid nemen niet als prettig wordt ervaren;
 • Een patiënt onder palliatieve sedatie dient tot het sterven verzorgd te worden, volledige persoonlijke verzorging is essentieel. Denk hierbij aan wassen op bed en het verschonen van incontinentiemateriaal.
 • Overdosering kan bijwerkingen zoals een delier veroorzaken
 • Bijstelling en dosering van de medicatie is een dagelijkse handeling door een arts of verpleegkundige
 • De patiënt kan geen beslissingen meer nemen

Direct het gehele aanbod van alle verzekeraars bekijken met o.a. premies, dekkingen & voorwaarden? Druk hier voor een totaal overzicht.

- Jasper Jansen

Vergelijken

De premies zijn berekend met:

Geboortedatum 01-01-2005 (18 jaar)

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag waarmee deze vergelijking tot stand is gekomen. Daarbij is de verzekerde persoon een niet-roker & zijn er geen kinderen en/of partner aanwezig.

€ 9.000,-
1
Dienstenpakket Plus
4,5
Rated 4,5 out of 5
8 reviews 4,5/5
Verzekerd bedrag
€ 9.000,-

Verdeling verzekerd bedrag
Combinatie verzekering waarbij een deel van het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd in geld en het andere deel in diensten.

Kinderen gratis?
Nee (wel korting voor kinderen)

7.34

Euro per maand
BEKIJKEN

Premie opbouw

Dienstenpakket €6.000,-
Vrij te besteden €3.000,-
€9.000,-

*Exclusief distributie- en poliskosten a €20,30

**Jaarlijks een minimale premie indexatie

Kenmerken

Kinderen meeverzekerd

Je kinderen zijn in de basis niet automatisch meeverzekerd. Uitzondering is dat tot 60 dagen na de geboorte van je kind(eren) wel zijn meeverzekerd voor de basisdiensten van de gekozen verzekering. Na het verlopen van deze 60 dagen zijn je kinderen niet meer verzekerd.

Deze dienen te worden bijgeschreven op de polis na de termijn van 60 dagen. Je kinderen zullen bij de keuze voor een DELA uitvaartverzekering niet gratis zijn meeverzekerd, wel wordt er gewerkt met een voordelige korting.

Premie indexatie

DELA In diensten Plus is een waardevaste verzekering. De waarde van je verzekering stijgt automatisch mee als de uitvaartkosten stijgen. Voor een uitvaart die nu bijvoorbeeld € 7.500 kost, betaal je over 30 jaar al snel € 14.300.

De premie wordt hier jaarlijks op aangepast. Dankzij de winstdeling vanuit de coöperatie wordt deze premiestijging sterk beperkt. Hoeveel kan van jaar tot jaar verschillen. Het voordeel van een waardevaste verzekering is, dat je altijd de afgesproken uitvaart krijgt. Zo neem je jouw nabestaanden veel kosten en zorgen uit handen.

Uitvaartverzorger

DELA regelt en verzorgt de uitvaartdiensten die zijn verzekerd. De invulling van deze diensten is geheel aan jou of aan jouw nabestaanden. Speciale wensen zijn in de meeste gevallen onderhevig aan meerkosten.

Kies je voor een andere uitvaartverzorger buiten DELA dan ontvang je een beperkte vergoeding voor deze diensten. Weet je dit op voorhand al? Dan is het handig om te kiezen voor het DELA in Geld pakket.

De DELA uitvaartverzorger uit je eigen omgeving komt bij je thuis, luistert naar de wensen en helpt bij het maken van keuzes. Teams met specialistische kennis staan klaar om te helpen bij specifieke wensen en/of rituelen.

Distributiekosten

Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van de verzekeringsaanvraag. Deze worden bij DELA apart in rekening gebracht.

Deze kosten worden dan ook niet verrekend met winstdeling of je inleg wat de uiteindelijke premie ten goede komt. Via het internet afsluiten levert je de laagste distributiekosten op, namelijk eenmalig €13,20.

Goed te doen

Rated 4,0 out of 5
10/05/2022

Prima te doen

Joost

Niet snel verder goed

Rated 3,0 out of 5
19/04/2022

Niet even snel, meer de hulp en adviezen waren goed

Fleur

DELA uitvaartverzekering

Rated 5,0 out of 5
14/04/2022

Prachtige uitvaart gehad voor mijn oma, samen met Dela geregeld en alles was tot in de puntjes verzorgd.

Kirsten

DELA uitvaartverzekering

Rated 5,0 out of 5
08/04/2022

Samen met familie en DELA een prachtige uitvaart verzorgd voor mijn moeder. Alles met veel respect en geduld, zeer content over de gang van zaken

Wilma

Fijn

Rated 4,0 out of 5
03/04/2022

Een fijne uitvaart gehad met goede zorgen

Jeroen
2
Dienstenpakket Plus
4,6
Rated 4,6 out of 5
8 reviews 4,6/5
Verzekerd bedrag
€ 9.000,-

Verdeling verzekerd bedrag
Combinatie verzekering waarbij een deel van het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd in geld en het andere deel in diensten.

Kinderen gratis?
Tot 18 jaar

6.74

Euro per maand
BEKIJKEN

Premie opbouw

Dienstenpakket €2.200,-
Vrij te besteden €6.800,-
€9.000,-

*Inclusief distributiekosten a €64,-

**Jaarlijks een minimale premie indexatie

Kenmerken

Kinderen meeverzekerd

Bij de keuze voor een uitvaartverzekering van Monuta zijn je kinderen gratis meeverzekerd tot hun 18e levensjaar. Je kinderen zijn voor hetzelfde bedrag verzekerd zonder het in rekening brengen van een hogere premie. Kinderen worden dus gratis meeverzekerd bij Monuta, ongeacht de hoeveelheid kinderen.

Premie indexatie

De uitvaartverzekering van Monuta wordt één keer per jaar geïndexeerd. Deze wijziging vindt altijd plaats op 1 januari. Als je verzekering wordt geïndexeerd ontvangt je hier vóór 1 december bericht over.

Monuta kijkt jaarlijks naar de stijging van de kosten voor een uitvaart en past aan de hand daarvan het verzekerde bedrag aan. Door deze aanpassing ben je gegarandeerd van een dekkende verzekering voor alle kosten van een uitvaart. Of het verzekerde bedrag uiteindelijk voldoende is voor de kosten van je uitvaart, is afhankelijk van jouw uitvaartwensen.

Uitvaartverzorger

De uitvaartverzorger van Monuta regelt en verzorgt de complete uitvaart en adviseert de nabestaanden bij de vele beslissingen die zij in een relatief korte periode moeten nemen.

De uitvaartverzorger vormt samen met de overige medewerkers van het uitvaartcentrum een team. Zij zorgen ervoor dat een uitvaart vlekkeloos verloopt, volgens de wensen van de overledene en de nabestaanden. Kies je niet voor een Monuta uitvaartverzorger? Dan wordt alleen het vrij besteedbare bedrag uitgekeerd.

Distributiekosten

Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van de verzekeringsaanvraag. Dit bedrag wordt verdeeld over de looptijd van de premiebetaling.

Met dit bedrag zorgen Monuta er onder andere voor dat je polis wordt opgemaakt en dat je deze op tijd ontvangt. Getoonde premies van Monuta zijn altijd inclusief eenmalige distributiekosten ter hoogte van €64,-.

Via familie & vrienden

Rated 4,0 out of 5
16/09/2022

Van familie en vrienden kreeg ik al veel positieve geluiden te horen over Monuta.

Piet

Goede service

Rated 4,0 out of 5
22/05/2022

Helemaal nu besef ik dat het premie bedrag absoluut niet alleen belangrijk is. Monuta was voor mij iets duurder, maar wat een goede service!.

Bep

Monuta uitvaartverzekering

Rated 4,0 out of 5
08/04/2022

Alles was goed geregeld voor ons afscheid van familielid, mede dankzij de hulp van Monuta

Monique

Blij

Rated 5,0 out of 5
13/03/2022

Wat ben ik blij met mijn keuze voor Monuta.

Maikel

Duurder maar waard

Rated 5,0 out of 5
20/02/2022

Duurder maar wel heel fijn. Dat is veel waard

Berta
3
Dienstenpakket In geld
4,5
Rated 4,5 out of 5
8 reviews 4,5/5
Verzekerd bedrag
€ 9.000,-

Verdeling verzekerd bedrag
Kapitaal verzekering waarbij het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd in geld aan de nabestaanden.

Kinderen gratis?
Nee (wel korting voor kinderen)

9.42

Euro per maand
BEKIJKEN

Premie opbouw

Dienstenpakket n.v.t.
Vrij te besteden €9.000,-
€9.000,-

*Exclusief distributie- en poliskosten a €20,30

**Jaarlijks een minimale premie indexatie

Kenmerken

Kinderen meeverzekerd

Je kinderen zijn in de basis niet automatisch meeverzekerd. Uitzondering is dat tot 60 dagen na de geboorte van je kind(eren) wel zijn meeverzekerd voor de basisdiensten van de gekozen verzekering. Na het verlopen van deze 60 dagen zijn je kinderen niet meer verzekerd.

Deze dienen te worden bijgeschreven op de polis na de termijn van 60 dagen. Je kinderen zullen bij de keuze voor een DELA uitvaartverzekering niet gratis zijn meeverzekerd, wel wordt er gewerkt met een voordelige korting.

Premie indexatie

DELA In geld is een waardevaste verzekering. De waarde van je verzekering stijgt automatisch mee als de uitvaartkosten stijgen. Voor een uitvaart die nu bijvoorbeeld € 7.500 kost, betaal je over 30 jaar al snel € 14.300.

De premie wordt hier jaarlijks op aangepast. Dankzij de winstdeling vanuit de coöperatie wordt deze premiestijging sterk beperkt. Hoeveel kan van jaar tot jaar verschillen.

Het voordeel van een waardevaste verzekering is, dat je altijd de afgesproken uitvaart krijgt. Zo neem je jouw nabestaanden veel kosten en zorgen uit handen.

Uitvaartverzorger

In dit pakket zitten geen basisdiensten. Je nabestaanden ontvangen een geldbedrag om zelf de uitvaart te regelen. De nabestaanden kiezen zelf een uitvaartverzorger. Het DELA In geld pakket is niet geschikt als je al weet dat je je uitvaart wilt laten regelen en verzorgen door DELA. In dit geval kun je beter kijken naar het DELA In diensten PLUS pakket.

Distributie kosten

Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van de verzekeringsaanvraag. Deze worden bij DELA apart in rekening gebracht.

Deze kosten worden dan ook niet verrekend met winstdeling of je inleg wat de uiteindelijke premie ten goede komt. Via het internet afsluiten levert je de laagste distributiekosten op, namelijk eenmalig €13,20.

Goed te doen

Rated 4,0 out of 5
10/05/2022

Prima te doen

Joost

Niet snel verder goed

Rated 3,0 out of 5
19/04/2022

Niet even snel, meer de hulp en adviezen waren goed

Fleur

DELA uitvaartverzekering

Rated 5,0 out of 5
14/04/2022

Prachtige uitvaart gehad voor mijn oma, samen met Dela geregeld en alles was tot in de puntjes verzorgd.

Kirsten

DELA uitvaartverzekering

Rated 5,0 out of 5
08/04/2022

Samen met familie en DELA een prachtige uitvaart verzorgd voor mijn moeder. Alles met veel respect en geduld, zeer content over de gang van zaken

Wilma

Fijn

Rated 4,0 out of 5
03/04/2022

Een fijne uitvaart gehad met goede zorgen

Jeroen

Laat een reactie achter

Je bericht zal eerst gecontroleerd worden voordat het online komt. Dit kan een tijd duren.