Hoe kun je een erfenis verdelen en hoe gaat dit proces precies in zijn werking als er iemand overleden is? Lees alles in onze handige gids uit 2020.

Hoe werkt de verdeling van erfenis precies?

In deze periode is het voor nabestaanden en mensen in omgeving lastig om te denken aan bijzaken zoals bijvoorbeeld de erfenis. Toch zijn het dingen die geregeld moeten worden, mensen hechten soms veel waarden aan spullen van overledene, en in sommige gevallen wilde het persoon zelf dat sommige voorwerpen of spullen bij iemand terecht komen. Vaak staan deze dingen vermeld in het testament van de overledenen, dit kan tot in de diepste details gaan.

Omdat het voor veel mensen lastig is om een goed beeld te krijgen van wat er nou geregeld moet worden bij een erfenis, hebben wij onder elkaar gezet waar je rekening mee moet houden in deze lastige periode.

We weten hoe lastig het is, daarom is het ook vaak fijner als dit zo snel en effectief mogelijk geregeld is. We weten uit ervaring dat het voor het rouwproces een stuk fijner is, als dit goed geregeld is. Het geeft bij de nabestaanden namelijk een bepaalde rust.

De uitvoerder van het testament

Het klinkt misschien een beetje raar, de uitvoerder van het testament. Deze persoon is door de overledene vermeld als degene die de erfenis moet regelen na het te komen overlijden. Ze noemen deze persoon ook wel executeur testamentair. Vaak is dit een familielid, dit persoon is dan bevoegd om alle financiële handelingen te verrichten.

Hij zorgt dan onder andere voor de afhandeling van betalingen, het opzeggen van abonnementen, verzekeringen en ander van dit soort overeenkomsten daarbij verzorgt degene de afwikkeling rondom het nalatenschap. Daarbij hoort ook het betalen van de belasting die de erflater nog schuldig is aan de belastingdienst, waar we dadelijk nog op terugkomen als we het gaan hebben over de erf belasting.

Je kan je voorstellen dat het nogal veel zaken kunnen zijn die geregeld moeten worden, op het moment dat het zich helaas voordoet. Er zijn ook ontzettend veel wetten en regels waar je je als executeur aan moet houden en daarbij moet alles netjes op papier worden gezet, zodat dit gearchiveerd kan worden.

Is er altijd een testament?

Deze vraag zal zeker nu wel door je hoofd spelen, je zal namelijk wel is hebben gezien in je omgeving dat iemand helemaal geen testament had. Het is ook niet verplicht om deze op te stellen, het is alleen een stuk handiger voor de nabestaanden om een goed beeld te krijgen van de spullen die worden achtergelaten aan hen.

Op het moment dat er geen testament is opgesteld door de overledene, gaat het volgens de wet als volgt.

Als er tussen de overledene en partnerovereenkomst was in gemeenschap van goederen, gaat de erfenis naar de partner. Vervolgens wordt er bij de notaris een inventarisatie gemaakt van het kapitaal en het onroerend goed. Van het totale vermogen worden de lopende kosten, de kosten voor de uitvaart en andere onkosten afgetrokken zodat er berekend kan worden hoe groot het kapitaal bij overlijden is, en wat er dus geërfd gaat worden.

Hoe zit het met kinderen en de erfenis?

De langstlevende partner is eigenaar van de helft van het kapitaal en erft een kindsdeel van de overledene wanneer er kinderen zijn. Echter de partner krijgt wel het beheer over de erfdelen van de kinderen.

De kinderen hebben slechts een vordering over hun deel, de volledige erfenis komt tot hun beschikking wanneer de overgebleven partner ook tot overlijden komt. Wanneer er geen kinderen zijn, erft de partner de volledige erfenis en moet hier ook over worden betaald.

Veel mensen vinden het belachelijk en wij kunnen het daar ook wel in vinden, maar in Nederland moet je belasting betalen over het bedrag wat je erft. Dit is eigenlijk best wel bijzonder, omdat degene van wie het geld was hier al belasting over heeft betaald. De overledene heeft hier vaak voor gewerkt en dus inkomstenbelasting over betaald.

De belasting die je moet betalen als je geld erft, noemen ze ook wel successierechten. Deze belasting is voor iedereen anders en hangt af van de grote van het bedrag. Het ligt ook aan de persoon wie het erft hoeveel belasting je moet betalen. Partner en kinderen betalen bijvoorbeeld minder belasting dan ouders, zussen en broers.

De executeur heeft de verantwoording deze belastingtechnische zaken te regelen voor alle erfgenamen. Mocht er geen executeur aangewezen zijn in het testament of is er zelfs geen testament gemaakt, zijn de erfgenamen zelf verantwoordelijk voor de verdeling van de erfenis. Klik hier om te kijken op de website van de Belastingdienst over erfrechten.

Geen strijd

Het moet natuurlijk nooit een strijd zijn tussen de erfgenamen, vaak gaat dit ook wel goed. Echter zien we ook regelmatig dat erfgenamen met elkaar in de kluts liggen, omdat dingen niet goed zijn aangegeven. Daarom is het in alle tijden verstandig om een testament te maken, zo kunnen er onenigheden voorkomen worden.

Lees meer over:

Laatst geüpdatet op