Overlijden niet melden bij bank, wat gebeurt er met de bankrekening van uw dierbare?

Op het moment dat een dierbare komt te overlijden zult u als nabestaande aan een aantal dingen moeten denken, namelijk de bankzaken regelen na overlijden van uw dierbare. Echter moet u wel toegang hebben tot deze bankrekeningen wilt u dit kunnen regelen, al helemaal als er geen uitvaartverzekering is afgesloten. Wij gaan in dit artikel meer informatie geven met betrekking tot hoe banken omgaan met bankrekening na het overlijden van een rekeninghouder.

Ook geven we antwoord op verschillende vraagstukken, zo kan geld opnemen na overlijden strafbaar zijn en weet u misschien niet wat er gebeurt met de bankrekening na het overlijden van uw moeder. Door antwoord te geven op deze verschillende vraagstukken bent u na het lezen van dit artikel goed voorbereid op de bankzaken na overlijden van een dierbare.

Bankrekening na overlijden

Wanneer een dierbare komt te overlijden moet u dit melden aan de bank. (overlijden niet melden bij bank is strafbaar.) Uiteraard heeft u niet zomaar toegang tot een bankrekening na het overlijden van ouders, u kunt dus niet altijd de bankzaken bij overlijden regelen.

U heeft namelijk verschillende documenten nodig die vervolgens toegang verlenen aan de rekening, hierdoor kunt u zaken afhandelen, een rekening opzeggen of een rekening wijzigen.

Wij hebben de verschillende documenten op een rijtje gezet die vereist zijn voor bijvoorbeeld het opheffen van een bankrekening na overlijden of het regelen van andere bankzaken:

 • Kopie van eigen identiteitsbewijs.
 • Verklaring van het centraal testamentregister (CTR), gratis te verkrijgen via de bank of een notaris.
 • Akte van overlijden, die ontvangt u meestal van de uitvaartverzorger.
 • Een verklaring van erfrecht waarin staat vermeld wie de erfgenamen zijn. Of een verklaring van erfrecht daadwerkelijk nodig is, hangt af van de situatie. Zo’n verklaring kost vaak een honderden euro’s, afhankelijk van hoe gecompliceerd de situatie is.
 • Daarbuiten is de verklaring ook van toepassing voor bijvoorbeeld het uitkeren van een levensverzekering.
 • Een vrijwaringsformulier, hierin staat de vrijwaring van erfgenamen, die de erfenis verdelen, voor mogelijke claims van de bank

Verklaring van erfrecht

Heeft u altijd een verklaring van erfrecht nodig voor het incasseren van een bankrekening na overlijden ouder? Nee, dat is niet in alle gevallen zo, banken hebben namelijk sinds eind 2011 afgesproken dat in de volgende zaken geen verklaring van erfrecht nodig is:

 • Als er geen testament is
 • Er een langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner is
 • Het saldo op de bankrekening niet hoger is dan €100.000.

Uiteraard moeten er nog aan een aantal voorwaarden voldaan worden, ook deze voorwaarden hebben wij voor u op een rijtje gezet:

 • Partners mogen niet gescheiden zijn geweest van tafel en bed ten tijde van het overlijden van een partner.
 • Partners moeten allebei al minstens vijf jaar wonende zijn in Nederland.
 • Er mag geen sprake zijn van enig faillissement of curatele.

De meeste kredietverstrekkers geven aan dat ze zich aan deze regels houden, echter valt op dat Knab iets strengere regels hanteert met betrekking tot een bankrekening bij overlijden partner. Bij Knab is het zo dat als de overleden partner een buitenlandse nationaliteit heeft, er altijd een verklaring van erfrecht nodig is, ongeacht of deze persoon al langer dan vijf jaar in Nederland wonende is of niet.

Het vrijgeven van een bankrekening na overlijden van een buitenlandse partner is bij Knab dus iets lastiger dan bij de meeste anderen banken. Vaak is in al de andere gevallen een een verklaring van erfrecht wel nodig, bijvoorbeeld bij een testament. In sommige gevallen gaan banken iets minder streng met de regels om, het is dus per bank en per situatie vaak anders geregeld.

Blokkeren van bankrekening op één naam

Gemachtigde bankrekening bij overlijden van een dierbare, als een bankrekening op één naam staat zal het in de meeste gevallen lastig worden om direct gemachtigd te worden. Het is namelijk zo dat een bankrekening die op één naam staat in de meeste gevallen direct wordt geblokkeerd op het moment dat de rekeninghouder komt te overlijden.

Als dit gebeurt dan kunnen er vaak geen betalingen meer plaatsvinden, denk bijvoorbeeld aan automatische incasso’s en periodieke overboekingen.

Houdt hier dus rekening mee tijdens de bankzaken na overlijden van een dierbare, sommige verplichtingen lopen namelijk door totdat hiervoor een opzegging is gedaan, denk bijvoorbeeld aan huur en verzekeringen. Echter is het niet bij ieder bank normaal dat de bankrekening direct geblokkeerd wordt:

 • Rabobank: automatische incasso’s lopen drie maanden door mits er voldoende geld aanwezig is op de rekening.
 • Volksbank (ASN Bank, SNS en RegioBank): erfgenamen kunnen schriftelijk laten bevestigen dat zij de automatische incasso’s door willen laten lopen.
 • Triodos Bank: periodieke overboekingen en automatische incasso’s blijven doorlopen.

Bankrekening op één naam

Zoals eerder benoemd is er ook in dit geval altijd een verklaring van erfrecht nodig, mits er sprake is van een testament. Wij hebben voor u de verschillende regels per bank op een rijtje gezet als het gaat om een bankrekening op één naam bij sprake van een overleden ouder of een partner/ongehuwde:

 • ABN Amro: als het saldo op de bankrekening lager is dan €15.000 is er geen verklaring van erfrecht nodig.
 • ASN Bank, SNS en RegioBank: als het saldo op de bankrekening lager is dan €10.000 is er geen verklaring van erfrecht nodig.
 • Bunq: verklaring van erfrecht is nodig.
 • ING: afhankelijk van de situatie maar normaal gesproken is een verklaring van erfrecht nodig.
 • Knab: bij het overlijden van een ongehuwd/ongeregistreerd partner is een verklaring van erfrecht nodig. Als het saldo lager is dan €2.500 en er is sprake van een overleden ouder, dan is een verklaring van erfrecht niet nodig.
 • Rabobank: als het saldo op de rekening lager is dan €5.000 is er geen verklaring van erfrecht nodig.
 • Triodos Bank: als het saldo op de rekening lager is dan €5.000 is er geen verklaring van erfrecht nodig.

Let wel op dat niet al de banken in iedere situatie zullen handelen zoals hierboven vermeld staat, ook zij hebben een andere aanpak afhankelijk van de complexiteit van de situatie. Je zal dus is sommige gevallen wel een verklaring van erfrecht nodig hebben voor het vrijgeven van een bankrekening na overlijden.

En/of rekening bij overlijden, hoe zit dat?

Als er sprake is van een en of rekening bij overlijden dan houdt de mede rekeninghouder toegang tot deze rekening. Het kan echter wel voorkomen dat erfgenamen bezwaar gaan indienen tegen dit gebruik, dit kan om verschillende redenen zijn en is ook afhankelijk van de situatie.

Op het moment dat erfgenamen bezwaar indienen kan het zijn dat bijvoorbeeld de ING en of rekening bij overlijden toch wordt geblokkeerd, meestal lopen de periodieke overboekingen en automatische incasso’s gewoon door. Wij gaan verder in dit artikel meer informatie geven met betrekking tot de en/of rekening bij overlijden ING en de en/of bankrekening opheffen na overlijden Rabobank.

Verklaring erfrecht en/of rekening bij overlijden

Op het moment dat er een testament is opgesteld is een verklaring van erfrecht altijd verplicht. Wij hebben wederom de verschillende regels per bank voor u op een rijtje gezet met betrekking tot een en/of rekening als er sprake is van een overleden ouder of een partner/ongehuwde. In de onderstaande gevallen is een verklaring van erfrecht niet nodig:

 • ABN Amro: als het saldo op de rekening lager is dan €15.000 is er geen verklaring van erfrecht nodig.
 • ASN Bank: geen verklaring van erfrecht nodig.
 • Bunq: verklaring van erfrecht altijd nodig, een aantal uitzonderingen mogelijk.
 • ING: geen verklaring van erfrecht nodig.
 • Knab: geen verklaring van erfrecht nodig.
 • Rabobank: geen verklaring van erfrecht nodig.
 • SNS en RegioBank: als het saldo op de rekening lager is dan €10.000 is er geen verklaring van erfrecht nodig.
 • Triodos Bank: als het saldo op de rekening lager is dan €5.000 is er geen verklaring van erfrecht nodig.

Zoals u kunt zien zit er wederom een verschil tussen bijvoorbeeld een en of rekening bij overlijden Rabobank en een en of rekening bij overlijden ABN Amro, houdt hier dus ook rekening mee op het moment dat u een en/of rekening gaat openen met iemand.

Machtiging bankrekening overlijden

De meeste mensen denken dat ze veel papierwerk kunnen voorkomen door iemand te machtigen voor zijn of haar rekening. Het is echter zo dat deze gemachtigde bankrekening bij overlijden niet meer gemachtigd zal zijn voor dezelfde persoon, deze machtiging komt namelijk te vervallen op het moment dat de persoon die de machtiging verstrekt heeft komt te overlijden.

Dit is ook van toepassing op een volmacht die wordt vastgesteld in een levenstestament. Als u van te voren iemand wilt aanwijzen wie uw bankzaken na overlijden regelt, zult u een testament moeten laten opstellen waarin dit staat vermeld. De persoon die de bankzaken gaat regelen na het overlijden van een dierbare wordt een executeur genoemd.

De executeur kan pas na het overlijden van een persoon de bankzaken regelen, voor het overlijden kan de executeur dus niet bij de bankrekeningen. U weet nu ook dat geld opnemen na overlijden strafbaar is en dat op het moment dat u en andere dierbare het overlijden niet melden bij de bank, u een strafbaar feit begaat.

Vanaf nu bent u beter voorbereid op de mogelijke problemen waar u tegenaan kunt lopen op het gebied van (bank)zaken regelen als er sprake is van een overlijden, een en/of rekening is niet altijd de goede oplossing. Wij hopen dat u na het lezen van dit artikel voldoende informatie heeft verkregen met betrekking tot bankzaken bij overlijden.

Andere lezen ook:

Direct het gehele aanbod van alle verzekeraars bekijken met o.a. premies, dekkingen & voorwaarden? Druk hier voor een totaal overzicht.

- Jasper Jansen

Vergelijken

De premies zijn berekend met:

Geboortedatum 01-01-2005 (18 jaar)

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag waarmee deze vergelijking tot stand is gekomen. Daarbij is de verzekerde persoon een niet-roker & zijn er geen kinderen en/of partner aanwezig.

€ 9.000,-
1
Dienstenpakket Plus
4,5
Rated 4,5 out of 5
8 reviews 4,5/5
Verzekerd bedrag
€ 9.000,-

Verdeling verzekerd bedrag
Combinatie verzekering waarbij een deel van het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd in geld en het andere deel in diensten.

Kinderen gratis?
Nee (wel korting voor kinderen)

7.34

Euro per maand
BEKIJKEN

Premie opbouw

Dienstenpakket €6.000,-
Vrij te besteden €3.000,-
€9.000,-

*Exclusief distributie- en poliskosten a €20,30

**Jaarlijks een minimale premie indexatie

Kenmerken

Kinderen meeverzekerd

Je kinderen zijn in de basis niet automatisch meeverzekerd. Uitzondering is dat tot 60 dagen na de geboorte van je kind(eren) wel zijn meeverzekerd voor de basisdiensten van de gekozen verzekering. Na het verlopen van deze 60 dagen zijn je kinderen niet meer verzekerd.

Deze dienen te worden bijgeschreven op de polis na de termijn van 60 dagen. Je kinderen zullen bij de keuze voor een DELA uitvaartverzekering niet gratis zijn meeverzekerd, wel wordt er gewerkt met een voordelige korting.

Premie indexatie

DELA In diensten Plus is een waardevaste verzekering. De waarde van je verzekering stijgt automatisch mee als de uitvaartkosten stijgen. Voor een uitvaart die nu bijvoorbeeld € 7.500 kost, betaal je over 30 jaar al snel € 14.300.

De premie wordt hier jaarlijks op aangepast. Dankzij de winstdeling vanuit de coöperatie wordt deze premiestijging sterk beperkt. Hoeveel kan van jaar tot jaar verschillen. Het voordeel van een waardevaste verzekering is, dat je altijd de afgesproken uitvaart krijgt. Zo neem je jouw nabestaanden veel kosten en zorgen uit handen.

Uitvaartverzorger

DELA regelt en verzorgt de uitvaartdiensten die zijn verzekerd. De invulling van deze diensten is geheel aan jou of aan jouw nabestaanden. Speciale wensen zijn in de meeste gevallen onderhevig aan meerkosten.

Kies je voor een andere uitvaartverzorger buiten DELA dan ontvang je een beperkte vergoeding voor deze diensten. Weet je dit op voorhand al? Dan is het handig om te kiezen voor het DELA in Geld pakket.

De DELA uitvaartverzorger uit je eigen omgeving komt bij je thuis, luistert naar de wensen en helpt bij het maken van keuzes. Teams met specialistische kennis staan klaar om te helpen bij specifieke wensen en/of rituelen.

Distributiekosten

Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van de verzekeringsaanvraag. Deze worden bij DELA apart in rekening gebracht.

Deze kosten worden dan ook niet verrekend met winstdeling of je inleg wat de uiteindelijke premie ten goede komt. Via het internet afsluiten levert je de laagste distributiekosten op, namelijk eenmalig €13,20.

Goed te doen

Rated 4,0 out of 5
10/05/2022

Prima te doen

Joost

Niet snel verder goed

Rated 3,0 out of 5
19/04/2022

Niet even snel, meer de hulp en adviezen waren goed

Fleur

DELA uitvaartverzekering

Rated 5,0 out of 5
14/04/2022

Prachtige uitvaart gehad voor mijn oma, samen met Dela geregeld en alles was tot in de puntjes verzorgd.

Kirsten

DELA uitvaartverzekering

Rated 5,0 out of 5
08/04/2022

Samen met familie en DELA een prachtige uitvaart verzorgd voor mijn moeder. Alles met veel respect en geduld, zeer content over de gang van zaken

Wilma

Fijn

Rated 4,0 out of 5
03/04/2022

Een fijne uitvaart gehad met goede zorgen

Jeroen
2
Dienstenpakket Plus
4,6
Rated 4,6 out of 5
8 reviews 4,6/5
Verzekerd bedrag
€ 9.000,-

Verdeling verzekerd bedrag
Combinatie verzekering waarbij een deel van het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd in geld en het andere deel in diensten.

Kinderen gratis?
Tot 18 jaar

6.74

Euro per maand
BEKIJKEN

Premie opbouw

Dienstenpakket €2.200,-
Vrij te besteden €6.800,-
€9.000,-

*Inclusief distributiekosten a €64,-

**Jaarlijks een minimale premie indexatie

Kenmerken

Kinderen meeverzekerd

Bij de keuze voor een uitvaartverzekering van Monuta zijn je kinderen gratis meeverzekerd tot hun 18e levensjaar. Je kinderen zijn voor hetzelfde bedrag verzekerd zonder het in rekening brengen van een hogere premie. Kinderen worden dus gratis meeverzekerd bij Monuta, ongeacht de hoeveelheid kinderen.

Premie indexatie

De uitvaartverzekering van Monuta wordt één keer per jaar geïndexeerd. Deze wijziging vindt altijd plaats op 1 januari. Als je verzekering wordt geïndexeerd ontvangt je hier vóór 1 december bericht over.

Monuta kijkt jaarlijks naar de stijging van de kosten voor een uitvaart en past aan de hand daarvan het verzekerde bedrag aan. Door deze aanpassing ben je gegarandeerd van een dekkende verzekering voor alle kosten van een uitvaart. Of het verzekerde bedrag uiteindelijk voldoende is voor de kosten van je uitvaart, is afhankelijk van jouw uitvaartwensen.

Uitvaartverzorger

De uitvaartverzorger van Monuta regelt en verzorgt de complete uitvaart en adviseert de nabestaanden bij de vele beslissingen die zij in een relatief korte periode moeten nemen.

De uitvaartverzorger vormt samen met de overige medewerkers van het uitvaartcentrum een team. Zij zorgen ervoor dat een uitvaart vlekkeloos verloopt, volgens de wensen van de overledene en de nabestaanden. Kies je niet voor een Monuta uitvaartverzorger? Dan wordt alleen het vrij besteedbare bedrag uitgekeerd.

Distributiekosten

Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van de verzekeringsaanvraag. Dit bedrag wordt verdeeld over de looptijd van de premiebetaling.

Met dit bedrag zorgen Monuta er onder andere voor dat je polis wordt opgemaakt en dat je deze op tijd ontvangt. Getoonde premies van Monuta zijn altijd inclusief eenmalige distributiekosten ter hoogte van €64,-.

Via familie & vrienden

Rated 4,0 out of 5
16/09/2022

Van familie en vrienden kreeg ik al veel positieve geluiden te horen over Monuta.

Piet

Goede service

Rated 4,0 out of 5
22/05/2022

Helemaal nu besef ik dat het premie bedrag absoluut niet alleen belangrijk is. Monuta was voor mij iets duurder, maar wat een goede service!.

Bep

Monuta uitvaartverzekering

Rated 4,0 out of 5
08/04/2022

Alles was goed geregeld voor ons afscheid van familielid, mede dankzij de hulp van Monuta

Monique

Blij

Rated 5,0 out of 5
13/03/2022

Wat ben ik blij met mijn keuze voor Monuta.

Maikel

Duurder maar waard

Rated 5,0 out of 5
20/02/2022

Duurder maar wel heel fijn. Dat is veel waard

Berta
3
Dienstenpakket In geld
4,5
Rated 4,5 out of 5
8 reviews 4,5/5
Verzekerd bedrag
€ 9.000,-

Verdeling verzekerd bedrag
Kapitaal verzekering waarbij het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd in geld aan de nabestaanden.

Kinderen gratis?
Nee (wel korting voor kinderen)

9.42

Euro per maand
BEKIJKEN

Premie opbouw

Dienstenpakket n.v.t.
Vrij te besteden €9.000,-
€9.000,-

*Exclusief distributie- en poliskosten a €20,30

**Jaarlijks een minimale premie indexatie

Kenmerken

Kinderen meeverzekerd

Je kinderen zijn in de basis niet automatisch meeverzekerd. Uitzondering is dat tot 60 dagen na de geboorte van je kind(eren) wel zijn meeverzekerd voor de basisdiensten van de gekozen verzekering. Na het verlopen van deze 60 dagen zijn je kinderen niet meer verzekerd.

Deze dienen te worden bijgeschreven op de polis na de termijn van 60 dagen. Je kinderen zullen bij de keuze voor een DELA uitvaartverzekering niet gratis zijn meeverzekerd, wel wordt er gewerkt met een voordelige korting.

Premie indexatie

DELA In geld is een waardevaste verzekering. De waarde van je verzekering stijgt automatisch mee als de uitvaartkosten stijgen. Voor een uitvaart die nu bijvoorbeeld € 7.500 kost, betaal je over 30 jaar al snel € 14.300.

De premie wordt hier jaarlijks op aangepast. Dankzij de winstdeling vanuit de coöperatie wordt deze premiestijging sterk beperkt. Hoeveel kan van jaar tot jaar verschillen.

Het voordeel van een waardevaste verzekering is, dat je altijd de afgesproken uitvaart krijgt. Zo neem je jouw nabestaanden veel kosten en zorgen uit handen.

Uitvaartverzorger

In dit pakket zitten geen basisdiensten. Je nabestaanden ontvangen een geldbedrag om zelf de uitvaart te regelen. De nabestaanden kiezen zelf een uitvaartverzorger. Het DELA In geld pakket is niet geschikt als je al weet dat je je uitvaart wilt laten regelen en verzorgen door DELA. In dit geval kun je beter kijken naar het DELA In diensten PLUS pakket.

Distributie kosten

Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van de verzekeringsaanvraag. Deze worden bij DELA apart in rekening gebracht.

Deze kosten worden dan ook niet verrekend met winstdeling of je inleg wat de uiteindelijke premie ten goede komt. Via het internet afsluiten levert je de laagste distributiekosten op, namelijk eenmalig €13,20.

Goed te doen

Rated 4,0 out of 5
10/05/2022

Prima te doen

Joost

Niet snel verder goed

Rated 3,0 out of 5
19/04/2022

Niet even snel, meer de hulp en adviezen waren goed

Fleur

DELA uitvaartverzekering

Rated 5,0 out of 5
14/04/2022

Prachtige uitvaart gehad voor mijn oma, samen met Dela geregeld en alles was tot in de puntjes verzorgd.

Kirsten

DELA uitvaartverzekering

Rated 5,0 out of 5
08/04/2022

Samen met familie en DELA een prachtige uitvaart verzorgd voor mijn moeder. Alles met veel respect en geduld, zeer content over de gang van zaken

Wilma

Fijn

Rated 4,0 out of 5
03/04/2022

Een fijne uitvaart gehad met goede zorgen

Jeroen

Laat een reactie achter

Je bericht zal eerst gecontroleerd worden voordat het online komt. Dit kan een tijd duren.