Uitkering levensverzekering, moet je hier belasting over betalen & hoe zit dat precies? | Kom er hier alles over te weten!

Op het moment dat u een levensverzekering afsluit kan het voorkomen dat uw levensverzekering uitkering belast wordt, dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij gaan in dit artikel meer informatie geven met betrekking tot de belasting die u, afhankelijk van uw situatie, moet betalen over uw levensverzekering.

Zoals u misschien al weet zijn er verschillende benamingen voor levensverzekeringen zoals bijvoorbeeld ORV of een kapitaalverzekering. Wij alle belangrijke informatie behandelen in dit artikel zodat u precies weet of uw levensverzekering uitkering belastingvrij zal zijn of dat u belasting moet betalen over uw uitkering van de levensverzekering.

Kapitaalverzekering box 3

Een kapitaalverzekering is eigenlijk een vorm van sparen. U betaald een jaarlijkse of maandelijkse premie, vervolgens ontvangt u op een afgesproken moment in één keer een bedrag, dit bedrag is vooraf afgesproken met de verzekeraar. Bij een kapitaalverzekering is het dus mogelijk om een uitkering levensverzekering bij leven te krijgen, u krijgt het bedrag dus uitgekeerd wanneer u nog in leven bent.

Bij een kapitaalverzekering box 3 wordt onderscheid gemaakt tussen drie kapitaalverzekeringen. De regels voor deze drie kapitaalverzekeringen kunnen nogal verschillen en zijn afhankelijk van de datum waarop u deze kapitaalverzekering heeft afgesloten.

Wij gaan verder in dit artikel meer uitleg geven over de betreffende regels en de verschillen tussen de drie data voor het afsluiten van een kapitaalverzekering. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende data:

 • Kapitaalverzekering afgesloten voor 1 januari 1992.
 • Kapitaalverzekering afgesloten tussen 1 januari 1992 en 15 september 1999.
 • Kapitaalverzekering afgesloten later dan 15 september 1999.

Kapitaalverzekering afgesloten voor 1 januari 1992

Gedurende de looptijd:

Als u deze kapitaalverzekering heeft afgesloten krijgt u een ontheffing in box 3 van €123.428,-. Echter geldt deze ontheffing alleen op het moment dat uw kapitaalverzekering aan de volgende eisen voldoet:

 • U heeft de premie of het verzekerde bedrag niet verhoogd op of na 15 september 1999;
 • U heeft op of na 15 september niet gekozen voor het verleggen van de einddatum;
 • U heeft de kapitaalverzekering afgesloten voor 15 september 1999.

Gedurende belastingaangifte:

 • Op het moment dat u meer kapitaalverzekeringen heeft die voldoen aan de bovenstaande eisen, moet u de fiscale waarde van deze kapitaalverzekeringen bij elkaar optellen.
 • Als de waarde van al uw kapitaalverzekeringen bij elkaar opgeteld gelijk aan of lager is dan €123.428,-, dan hoeft u de kapitaalverzekeringen niet op te geven.
 • Mochten de totale waarde van uw kapitaalverzekeringen hoger zijn dan €123.428,-, dan trekt u €123.428,- van de totale waarde af. Het resterende bedrag geeft u op bij box 3 onder ‘Niet-vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen’. Als u het hele jaar een fiscale partner had die ook kapitaalverzekeringen heeft die voldoen aan bovenstaande drie eisen, dan telt u de totale kapitaalverzekeringen bij elkaar op.
 • U krijgt dan vrijstelling voor €246.856,-, namelijk twee maal €123.428,-.

Gedurende de uitkering:

Het betalen van belasting over uitkering van de levensverzekering, in dit geval een kapitaalverzekering, is helaas in de meeste gevallen verplicht. (let op, een overlijdensrisicoverzekering is bij wet niet verplicht.) Het kan echter zo zijn dat er voor uw uitkering een belastingvrijstelling geldt. Als u aan de volgende eisen voldoet kunt u gebruik maken van deze belastingvrijstelling:

 • U heeft na 1 januari 1992 de verzekering niet meer geweigerd.
 • U heeft minimaal 12 jaar opeenvolgend premie betaald.

Uw verzekering voldoet aan de brandbreedte-eis als:

 • Bij een looptijd tot 30 jaar is de hoogste premie in een jaar niet hoger geweest dan 15 keer de laagste premie.
 • Bij een looptijd van meer dan 30 jaar is de hoogste premie in een jaar niet hoger geweest dan 20 keer de laagste premie.

Kapitaalverzekering afgesloten tussen 1 januari 1992 en 15 september 1999

Gedurende de looptijd:

Als u deze kapitaalverzekering heeft afgesloten krijgt u in box 3 ontheffing van €123.428,- mits u aan de volgende drie eisen voldoet:

 • U heeft de kapitaalverzekering afgesloten voor 15 september 1999.
 • U heeft de premie of het verzekerde bedrag niet verhoogd op of na 15 september 1999.
 • U heeft op of na 15 september niet gekozen voor het verleggen van de einddatum.

Gedurende belastingaangifte:

Op het moment dat u belastingaangifte gaat doen moet u hetzelfde doen als bij een kapitaalverzekering afgesloten voor 1 januari 1992, u kunt dus hetzelfde hanteren als hierboven vermeld staat.

Gedurende de uitkering:

Zoals u ondertussen weet moet u belasting betalen over de uitkeringen van deze verzekering. Maar, hoeveel belasting moet u betalen over de uitkering van een levensverzekering? In sommige gevallen heeft u recht op ontheffing op de uitkering, u moet aan de volgende eisen voldoen voordat u gebruik kunt maken van dit recht:

 • U heeft in één jaar tijd niet één keer premie betaald die 10 keer hoger is dan de laagste premie die u dat jaar betaald heeft.
 • Op het moment dat u uw kapitaalverzekering premievrij heeft gemaakt moet u minimaal 15 jaar opeenvolgend premie betaald hebben.

Kapitaalverzekering afgesloten na 15 september 1999

Verschil met andere kapitaalverzekeringen:

U weet ondertussen dat een kapitaalverzekering door de belastingdienst als bezitting wordt gezien, er wordt dan ook ieder jaar door de verzekeraar aangegeven welk bedrag u moet aangeven bij uw aangifte. Over een kapitaalverzekering afgesloten na 15 september 1999 betaald u geen inkomstenbelasting, dit is dus een groot verschil met de kapitaalverzekeringen die afgesloten zijn voor 15 september 19999.

Gedurende de looptijd:

U moet ieder jaar aangeven bij de Belastingdienst wat de fiscale waarde van uw kapitaalverzekering is. U ontvangt daarom ieder jaar een overzicht van uw verzekeraar waarin staat wat de fiscale waarde van uw kapitaalverzekering was op 1 januari van het voorgaande jaar. Deze fiscale waarde wordt uiteindelijk belast in box 3.

Gedurende de uitkering:

Zoals eerder benoemd hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen over een kapitaalverzekering afgesloten na 15 september 1999.

Overlijdensrisicoverzekering

Gedurende de looptijd:

Op het moment dat de waarde van uw verzekering boven een bepaald bedrag uit komt, zult u inkomstenbelasting moeten gaan betalen over de waarde van uw verzekering. De hoogte van dit bedrag verandert ieder jaar, de Belastingdienst zal dan ook ieder jaar vrijgeven over welk bedrag het gaat.

Houdt er rekening mee dat er wel degelijk een verschil zit tussen het verzekerde kapitaal en de waarde van uw verzekering. Hoe zit het met belasting op uitkering levensverzekering bij overlijden? Dat gaan wij verder in dit artikel behandelen.

Gedurende de uitkering:

Op het moment dat u komt te overlijden zullen uw erfgenamen geen inkomstenbelasting hoeven te betalen over het bedrag dat zij ontvangen uit deze verzekering. Het kan echter wel zo zijn dat uw erfgenamen een deel erfbelasting af moeten staan, dit is bijvoorbeeld het geval als u zelf de premie betaald voor uw overlijdensrisicoverzekering.

Op het moment dat uw partner de premie betaald van uw overlijdensrisicoverzekering, hoeft u geen erfbelasting te betalen. Uw erfgenamen ontvangen dus pas een uitkering levensverzekering na overlijden, op het moment dat u nog in leven bent zal niemand iets ontvangen.

Dus, hoeveel belasting betalen over uitkering levensverzekering en is mijn uitkering levensverzekering belastingvrij? Dat is afhankelijk van de waarde van uw verzekering en of de premie door u betaald wordt of door uw partner.

Lijfrenteverzekering

Gedurende de looptijd:

Bij een lijfrenteverzekering hoeft u gedurende de looptijd geen belasting te betalen over uw verzekering.

Gedurende de uitkering:

Over de uitkering van een lijfrenteverzekering betaald u inkomstenbelasting. Welke andere belastingregels voor u van toepassing zijn is afhankelijk van de datum waarop u de verzekering heeft afgesloten en de manier van betalen. U kunt er namelijk voor kiezen om eenmalig een betaling te doen of op vaste momenten betalingen te doen.

Voor meer informatie over de belastingregels die voor u gelden kunt u terecht op de site van de Belastingdienst. Is er hier sprake van een levensverzekering uitkering bij leven? Jazeker, u kunt zelf kiezen vanaf welke periode u de uitkering wilt ontvangen.

Waardering

8.5 / 10

★★★★★ 

Verzekerd Bedrag

100.000,-

Kinder dekking?

Ja

Maandelijkse premie

€ 6,91

Premielooptijd van 20 jaar

€ 10,50 eenmalige kosten

Verzekeringsvorm: gelijkblijvend

Waardering

8.5 / 10

★ ★★★★

Verzekerd Bedrag

€ 100.000,-

Kinder dekking?

Nee

Maandelijkse premie

€ 7,20

✓ Premielooptijd van 20 jaar

€ 69,00 eenmalige kosten

✓ Verzekeringsvorm: gelijkblijvend

 • Premies die hierboven zijn weergegeven zijn berekend met de volgende geboortedatum: 01-01-1983 (36 jaar), niet-roker.
 • Laatste keer gecontroleerd: 10-05-2020
Laatst geüpdatet op