Hoe kun je een begrafenisverzekering afkopen in 2023?

In sommige gevallen is het wenselijk om het proces van een begrafenisverzekering afkopen in werking te stellen. Als je hier voor kiest dan vervallen de premie en dekking van de polis die je hebt afgesloten. Je moet er dan natuurlijk wel rekening mee houden dat je daarna geen uitkering of vergoeding meer ontvangt voor eventuele begrafeniskosten.

Het kan zijn dat je recht hebt op een zogenoemde afkoopwaarde als deze aanwezig is. Als je een begrafenisverzekering wil afkopen wordt er vooral gekeken naar deze afkoopwaarde, die wordt berekend door de verzekeraar en na het afkopen weer overgemaakt naar de bankrekening van de verzekerde.

Waarom beginnen met afkopen?

Maar waarom kiezen mensen er eigenlijk voor om te beginnen met het afkopen van een polis? Nou dat kan een aantal simpele redenen hebben. Als je bijvoorbeeld gebruik maakt van een kapitaalverzekering is het bijna altijd mogelijk om je polis af te kopen.

Ook kan het zijn dat je als verzekerde naar het buitenland verhuist, daardoor wil de verzekeraar het risico vaak niet meer dekken omdat dit vermeld staat in de polisvoorwaarden. Op dat moment is het ook nodig om de huidige polis af te kopen. Overstappen naar een andere polis? Bekijk dan eerst wat de mogelijkheden zijn en vergelijk diverse aanbieders van begrafenisverzekeringen.

Snelle tips als je een begrafenisverzekering wil afkopen

  • Informeer eerst bij de eigen verzekeraar of het mogelijk is om de polis af te kopen. Daarna kun je kijken naar alle verschillende mogelijkheden.
  • Kijk goed naar het type polis dat je op dit moment hebt, je kunt niet altijd zomaar beginnen met afkopen.
  • Zorg er voor dat je de berekening van de afkoopwaarde inzichtelijk hebt, deze berekening kan namelijk per verzekeraar verschillen.
  • Zorg er voor dat je informeert naar de eventuele afkoopkosten die in rekening worden gebracht door de verzekeraar, ook deze kunnen verschillen.

Let goed op de huidige polis die je afgesloten hebt

Het is belangrijk om goed te kijken naar het type polis dat je hebt afgesloten. De eerste stap die je moet nemen als je wil beginnen met het afkopen van je polis is dus vaststellen welk type verzekering je hebt afgesloten. Doorgaans hebben verzekeraars behoorlijk strenge regels op het gebied van afkopen, om je een goed beeld te geven van alle mogelijkheden hebben we deze op een rijtje gezet voor je.

Afkopen alleen mogelijk bij kapitaalverzekering

Over het algemeen kun je stellen dat het eigenlijk alleen mogelijk is om een kapitaal begrafenisverzekering af te kopen, als je gekozen hebt voor een natura begrafenisverzekering wordt het bijna onmogelijk om deze af te kopen. Dat komt omdat het niet mogelijk is om de diensten die geleverd worden bij een naturapolis af te kopen. Toch zijn er wel uitzonderingen als je beschikt over een naturapolis.

Permanent verhuizen of uitzonderingen

Indien je permanent gaat verhuizen naar het buitenland is het in sommige gevallen wel mogelijk om een natura begrafenisverzekering af te kopen. Ook worden er uitzonderingen gemaakt voor mensen die niet meer door het acceptatiebeleid van een verzekeraar heenkomen, dat kan bijvoorbeeld voorkomen als je een overstap wil maken naar een andere verzekeraar en je gezondheidssituatie veranderd is.

Verhuizen naar het buitenland

Als je in een ander land wil gaan wonen is het een stuk makkelijker om je polis af te kopen. Als je kiest voor een land waar op dat moment oorlog is wordt het vaak zelfs verplicht om je polis af te kopen. Dat komt omdat het risico op overlijden in dat soort landen een stuk groter is, doorgaans willen verzekeraars dat risico niet lopen. Als je komt te overlijden in het buitenland worden de kosten voor de uitvaart enorm hoog, dit komt mede doordat je lichaam vaak terug naar Nederland wordt gehaald (repatriëring).

Nadelen afkopen begrafenisverzekering

Als je er voor kiest om te beginnen met begrafenisverzekering afkopen is het wel slim om alle nadelen inzichtelijk te hebben. Een van de grootste nadelen is namelijk dat de actuele afkoopwaarde van veel polissen behoorlijk laag is.

Het verzekerde bedrag is over het algemeen minder als de ingelegde premie, waardoor je eigenlijk altijd onvolledig gedekt bent en geld tekort komt aan het einde van de looptijd. Doorgaans is het bedrag van de afkoopwaarde dus niet genoeg om een begrafenis mee te dekken.

Om dit grote nadeel af te dekken is het verstandig om een ander soort begrafenisverzekering af te sluiten, daarnaast kun je dan nog zelf geld sparen of een uitvaartdeposito openen voor een begrafenis.

Nu vraag je jezelf misschien af, maar hoe kan dit nadeel ontstaan? Nou, dat is vrij simpel. De afkoopwaarde van je polis wordt namelijk vastgesteld op basis van de betaalde premie en het rendement dat hierop behaald kan worden door de begrafenisverzekeraar. Vervolgens worden hier de kosten van de verzekeraar vanaf gehaald waardoor je vaak een lager bedrag overhoudt.

Rekenmethode verzekeraars vaak niet transparant

De meeste verzekeraars maken gebruik van een actuariële rekenmethode voor het bepalen van de waarde van de polis. Deze waarde is dus niet gemakkelijk te berekenen door een optelling te maken van de reeds betaalde premie. Vervelend genoeg is deze rekenmethode vaak niet openbaar, je kunt in het polis blad of de financiële bijsluiter vaak meer informatie terugvinden.

Wat is de afkoopwaarde?

Als je gekozen hebt voor een begrafenispolis kan deze verzekering een bepaalde waarde hebben opgebouwd. Deze waarde wordt ook wel de afkoopwaarde genoemd. Zodra de looptijd van de polis is afgelopen ontvang je een geldsom, ook wel de afkoopwaarde genoemd.

De waarde van deze polissen valt in de praktijk vaak tegen omdat er nog niet veel waarde is opgebouwd, daarnaast maakt de verzekeraar ook kosten en als deze worden afgetrokken van de betaalde premie blijft er vaak weinig opgebouwde waarde over.

Dat is natuurlijk ook wel logisch, het kan namelijk zo zijn dat je een begrafenisverzekering hebt van € 10.000 waar al 12 jaar premie voor betaald is. Deze heeft uiteraard een hogere afkoopwaarde dan een begrafenisverzekering van € 4000 die pas 2 jaar loopt. Lees hier een voorbeeld van iemand die niet goed op de afkoopwaarde heeft gelet, de gevolgen kunnen soms hoog oplopen.

Premievrij maken is vaak voordeliger

De kosten die door de verzekeraar gemaakt om het risico op overlijden af te dekken. Over het algemeen kunnen we dus stellen dat het vaak ongunstig is om te beginnen met afkopen. De afkoopwaarde is vaak lager dan de totale premie die tot dan toe is betaald. Het is doorgaans een stuk voordeliger om je begrafenisverzekering premievrij te maken.

Als je een begrafenisverzekering premievrij maakt stop je met het betalen van premie, de verzekering blijft echter actief. Als er sprake is van een overlijden bepaalt de begrafenisverzekeraar aan de hand van de betaalde premie welke waarde er aan de polis wordt toegewezen en welk bedrag er uitgekeerd kan worden, deze waarde wordt ook wel de premievrije waarde van een verzekering genoemd.

Berekening afkoopwaarde

Het berekenen van de afkoopwaarde wordt niet bij iedere verzekeraar op dezelfde manier gedaan. Neem hiervoor contact op met uw uitvaartverzekeraar. Vaak wordt gekeken naar de totale hoeveelheid betaalde premie, de actuele rente en de kosten die de uitvaartverzekeraar heeft gemaakt, zoals risico-, administratie- en distributiekosten.

VerzekeraarBerekening afkoopwaardeAfkoopkosten
DELAEen onbekende actuariële rekenmethode.€150,-
YardenBerekening op basis van reeds betaalde premie.Geen vaste afkoopkosten
MonutaEen onbekende actuariële rekenmethode.€255,-
ArdantaOpgebouwde waarde op basis van de betaalde premie en behaalde rente.€50,-
NuvemaOnbekende rekenmethode.€250,-
KlaverbladBetaalde premie + de rekenrente - het risico op overlijden dat Klaverblad heeft gelopen. Daarbij worden de gemaakte kosten meegenomen en worden er administratiekosten in rekening gebracht.Kosten kunnen verschillen per situatie
TAF50% van de totaal betaalde verzekeringspremie vanaf het vijfde verzekeringsjaar.Geen vaste afkoopkosten

Waarom begrafenisverzekering afkopen?

We kunnen een aantal redenen voor je bedenken waarom iemand met een begrafenisverzekering zijn of haar polis wil afkopen, we hebben een kort rijtje voor je opgesteld:

  • De verzekerde beschikt over een andere/dubbele begrafenisverzekering en is over verzekerd. Beide begrafenisverzekeringen vergelijken is in deze situatie een goede oplossing.
  • Het vermogen van de verzekerde is zodanig gestegen dat eventuele kosten vanuit het eigen kapitaal gedekt kunnen worden. Een begrafenisverzekering is niet meer nodig en het is dan ook voordelig om zo snel mogelijk je uitvaartpolis af te kopen.
  • De verzekerde is in financiële problemen terecht gekomen en is niet meer in staat om de volledige maandelijkse premie te kunnen betalen, het afkopen van een begrafenisverzekering is een goede korte termijn oplossing.
2
1

Direct het gehele aanbod van alle verzekeraars bekijken met o.a. premies, dekkingen & voorwaarden? Druk hier voor een totaal overzicht.

- Jasper Jansen

Vergelijken

De premies zijn berekend met:

Geboortedatum 01-01-2005 (18 jaar)

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag waarmee deze vergelijking tot stand is gekomen. Daarbij is de verzekerde persoon een niet-roker & zijn er geen kinderen en/of partner aanwezig.

€ 9.000,-
1
Dienstenpakket Plus
4,5
Rated 4,5 out of 5
8 reviews 4,5/5
Verzekerd bedrag
€ 9.000,-

Verdeling verzekerd bedrag
Combinatie verzekering waarbij een deel van het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd in geld en het andere deel in diensten.

Kinderen gratis?
Nee (wel korting voor kinderen)

7.34

Euro per maand
BEKIJKEN

Premie opbouw

Dienstenpakket €6.000,-
Vrij te besteden €3.000,-
€9.000,-

*Exclusief distributie- en poliskosten a €20,30

**Jaarlijks een minimale premie indexatie

Kenmerken

Kinderen meeverzekerd

Je kinderen zijn in de basis niet automatisch meeverzekerd. Uitzondering is dat tot 60 dagen na de geboorte van je kind(eren) wel zijn meeverzekerd voor de basisdiensten van de gekozen verzekering. Na het verlopen van deze 60 dagen zijn je kinderen niet meer verzekerd.

Deze dienen te worden bijgeschreven op de polis na de termijn van 60 dagen. Je kinderen zullen bij de keuze voor een DELA uitvaartverzekering niet gratis zijn meeverzekerd, wel wordt er gewerkt met een voordelige korting.

Premie indexatie

DELA In diensten Plus is een waardevaste verzekering. De waarde van je verzekering stijgt automatisch mee als de uitvaartkosten stijgen. Voor een uitvaart die nu bijvoorbeeld € 7.500 kost, betaal je over 30 jaar al snel € 14.300.

De premie wordt hier jaarlijks op aangepast. Dankzij de winstdeling vanuit de coöperatie wordt deze premiestijging sterk beperkt. Hoeveel kan van jaar tot jaar verschillen. Het voordeel van een waardevaste verzekering is, dat je altijd de afgesproken uitvaart krijgt. Zo neem je jouw nabestaanden veel kosten en zorgen uit handen.

Uitvaartverzorger

DELA regelt en verzorgt de uitvaartdiensten die zijn verzekerd. De invulling van deze diensten is geheel aan jou of aan jouw nabestaanden. Speciale wensen zijn in de meeste gevallen onderhevig aan meerkosten.

Kies je voor een andere uitvaartverzorger buiten DELA dan ontvang je een beperkte vergoeding voor deze diensten. Weet je dit op voorhand al? Dan is het handig om te kiezen voor het DELA in Geld pakket.

De DELA uitvaartverzorger uit je eigen omgeving komt bij je thuis, luistert naar de wensen en helpt bij het maken van keuzes. Teams met specialistische kennis staan klaar om te helpen bij specifieke wensen en/of rituelen.

Distributiekosten

Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van de verzekeringsaanvraag. Deze worden bij DELA apart in rekening gebracht.

Deze kosten worden dan ook niet verrekend met winstdeling of je inleg wat de uiteindelijke premie ten goede komt. Via het internet afsluiten levert je de laagste distributiekosten op, namelijk eenmalig €13,20.

Goed te doen

Rated 4,0 out of 5
10/05/2022

Prima te doen

Joost

Niet snel verder goed

Rated 3,0 out of 5
19/04/2022

Niet even snel, meer de hulp en adviezen waren goed

Fleur

DELA uitvaartverzekering

Rated 5,0 out of 5
14/04/2022

Prachtige uitvaart gehad voor mijn oma, samen met Dela geregeld en alles was tot in de puntjes verzorgd.

Kirsten

DELA uitvaartverzekering

Rated 5,0 out of 5
08/04/2022

Samen met familie en DELA een prachtige uitvaart verzorgd voor mijn moeder. Alles met veel respect en geduld, zeer content over de gang van zaken

Wilma

Fijn

Rated 4,0 out of 5
03/04/2022

Een fijne uitvaart gehad met goede zorgen

Jeroen
2
Dienstenpakket Plus
4,6
Rated 4,6 out of 5
8 reviews 4,6/5
Verzekerd bedrag
€ 9.000,-

Verdeling verzekerd bedrag
Combinatie verzekering waarbij een deel van het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd in geld en het andere deel in diensten.

Kinderen gratis?
Tot 18 jaar

6.74

Euro per maand
BEKIJKEN

Premie opbouw

Dienstenpakket €2.200,-
Vrij te besteden €6.800,-
€9.000,-

*Inclusief distributiekosten a €64,-

**Jaarlijks een minimale premie indexatie

Kenmerken

Kinderen meeverzekerd

Bij de keuze voor een uitvaartverzekering van Monuta zijn je kinderen gratis meeverzekerd tot hun 18e levensjaar. Je kinderen zijn voor hetzelfde bedrag verzekerd zonder het in rekening brengen van een hogere premie. Kinderen worden dus gratis meeverzekerd bij Monuta, ongeacht de hoeveelheid kinderen.

Premie indexatie

De uitvaartverzekering van Monuta wordt één keer per jaar geïndexeerd. Deze wijziging vindt altijd plaats op 1 januari. Als je verzekering wordt geïndexeerd ontvangt je hier vóór 1 december bericht over.

Monuta kijkt jaarlijks naar de stijging van de kosten voor een uitvaart en past aan de hand daarvan het verzekerde bedrag aan. Door deze aanpassing ben je gegarandeerd van een dekkende verzekering voor alle kosten van een uitvaart. Of het verzekerde bedrag uiteindelijk voldoende is voor de kosten van je uitvaart, is afhankelijk van jouw uitvaartwensen.

Uitvaartverzorger

De uitvaartverzorger van Monuta regelt en verzorgt de complete uitvaart en adviseert de nabestaanden bij de vele beslissingen die zij in een relatief korte periode moeten nemen.

De uitvaartverzorger vormt samen met de overige medewerkers van het uitvaartcentrum een team. Zij zorgen ervoor dat een uitvaart vlekkeloos verloopt, volgens de wensen van de overledene en de nabestaanden. Kies je niet voor een Monuta uitvaartverzorger? Dan wordt alleen het vrij besteedbare bedrag uitgekeerd.

Distributiekosten

Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van de verzekeringsaanvraag. Dit bedrag wordt verdeeld over de looptijd van de premiebetaling.

Met dit bedrag zorgen Monuta er onder andere voor dat je polis wordt opgemaakt en dat je deze op tijd ontvangt. Getoonde premies van Monuta zijn altijd inclusief eenmalige distributiekosten ter hoogte van €64,-.

Via familie & vrienden

Rated 4,0 out of 5
16/09/2022

Van familie en vrienden kreeg ik al veel positieve geluiden te horen over Monuta.

Piet

Goede service

Rated 4,0 out of 5
22/05/2022

Helemaal nu besef ik dat het premie bedrag absoluut niet alleen belangrijk is. Monuta was voor mij iets duurder, maar wat een goede service!.

Bep

Monuta uitvaartverzekering

Rated 4,0 out of 5
08/04/2022

Alles was goed geregeld voor ons afscheid van familielid, mede dankzij de hulp van Monuta

Monique

Blij

Rated 5,0 out of 5
13/03/2022

Wat ben ik blij met mijn keuze voor Monuta.

Maikel

Duurder maar waard

Rated 5,0 out of 5
20/02/2022

Duurder maar wel heel fijn. Dat is veel waard

Berta
3
Dienstenpakket In geld
4,5
Rated 4,5 out of 5
8 reviews 4,5/5
Verzekerd bedrag
€ 9.000,-

Verdeling verzekerd bedrag
Kapitaal verzekering waarbij het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd in geld aan de nabestaanden.

Kinderen gratis?
Nee (wel korting voor kinderen)

9.42

Euro per maand
BEKIJKEN

Premie opbouw

Dienstenpakket n.v.t.
Vrij te besteden €9.000,-
€9.000,-

*Exclusief distributie- en poliskosten a €20,30

**Jaarlijks een minimale premie indexatie

Kenmerken

Kinderen meeverzekerd

Je kinderen zijn in de basis niet automatisch meeverzekerd. Uitzondering is dat tot 60 dagen na de geboorte van je kind(eren) wel zijn meeverzekerd voor de basisdiensten van de gekozen verzekering. Na het verlopen van deze 60 dagen zijn je kinderen niet meer verzekerd.

Deze dienen te worden bijgeschreven op de polis na de termijn van 60 dagen. Je kinderen zullen bij de keuze voor een DELA uitvaartverzekering niet gratis zijn meeverzekerd, wel wordt er gewerkt met een voordelige korting.

Premie indexatie

DELA In geld is een waardevaste verzekering. De waarde van je verzekering stijgt automatisch mee als de uitvaartkosten stijgen. Voor een uitvaart die nu bijvoorbeeld € 7.500 kost, betaal je over 30 jaar al snel € 14.300.

De premie wordt hier jaarlijks op aangepast. Dankzij de winstdeling vanuit de coöperatie wordt deze premiestijging sterk beperkt. Hoeveel kan van jaar tot jaar verschillen.

Het voordeel van een waardevaste verzekering is, dat je altijd de afgesproken uitvaart krijgt. Zo neem je jouw nabestaanden veel kosten en zorgen uit handen.

Uitvaartverzorger

In dit pakket zitten geen basisdiensten. Je nabestaanden ontvangen een geldbedrag om zelf de uitvaart te regelen. De nabestaanden kiezen zelf een uitvaartverzorger. Het DELA In geld pakket is niet geschikt als je al weet dat je je uitvaart wilt laten regelen en verzorgen door DELA. In dit geval kun je beter kijken naar het DELA In diensten PLUS pakket.

Distributie kosten

Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van de verzekeringsaanvraag. Deze worden bij DELA apart in rekening gebracht.

Deze kosten worden dan ook niet verrekend met winstdeling of je inleg wat de uiteindelijke premie ten goede komt. Via het internet afsluiten levert je de laagste distributiekosten op, namelijk eenmalig €13,20.

Goed te doen

Rated 4,0 out of 5
10/05/2022

Prima te doen

Joost

Niet snel verder goed

Rated 3,0 out of 5
19/04/2022

Niet even snel, meer de hulp en adviezen waren goed

Fleur

DELA uitvaartverzekering

Rated 5,0 out of 5
14/04/2022

Prachtige uitvaart gehad voor mijn oma, samen met Dela geregeld en alles was tot in de puntjes verzorgd.

Kirsten

DELA uitvaartverzekering

Rated 5,0 out of 5
08/04/2022

Samen met familie en DELA een prachtige uitvaart verzorgd voor mijn moeder. Alles met veel respect en geduld, zeer content over de gang van zaken

Wilma

Fijn

Rated 4,0 out of 5
03/04/2022

Een fijne uitvaart gehad met goede zorgen

Jeroen

Laat een reactie achter

Je bericht zal eerst gecontroleerd worden voordat het online komt. Dit kan een tijd duren.